SIAMPOOLSUP INTER-CHEMICAL CO.,LTD.

บริษัทฯ ก่อตั้งโดย คุณสุเทพ กิตติเกษมศักดิ์ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตและจำหน่ายสเปรย์ ปรับอากาศเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย
ภายใต้ชื่อสินค้าว่า สเปรย์หอมปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า (King’s Stella) เริ่มผลิตออกจำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา
โดยเริ่มจำหน่ายตามสถานบันเทิงก่อน อาทิ บาร์, คาเฟ่ และเริ่มขยายไปยังห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน

จากประสบการณ์อันยาวนานมากว่า  50  ปี ของ บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

ในนามผู้บุกเบิกธุรกิจด้านสเปรย์ปรับอากาศแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล
ด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ผลิตโดยเทคโนโลยีอันทันสมัยใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกในการใช้ ทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถ
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าของบริษัท ประกอบกับวิสัยทัศน์กว้าง ไกลของคณะผู้บริหาร บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมีคอล จำกัด 
จึงมีการขยายฐานการผลิตสินค้าหลากหลายประเภทครอบคลุมกลุ่มสินค้า Air Care, Household, Car Care และ Pet Care จนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้

 

56

YEAR OF EXPERIENCE

17

CERTIFICATE

514

SKU

7887

Reseller in Thailand & Asean

OUR TEAM

คุณชนะพันธุ์ กิตติเกษมศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

VISION

1.ทำสินค้ากลุ่ม AIR CARE, CAR CARE, HOUSEHOLD PRODUCT ที่มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างผลตอบแทน Stake Holder ทั้ง 5 ลูกค้าภายใน - ลูกค้าภายนอก - สังคม - ผู้ถือหุ้น โดยเน้นการบริหารงานแบบมืออาชีพ ที่เป็นสากลและทันสมัย

2.เป็นผู้นำในธุรกิจคนไทยที่โตในตลาด AEC+6 ด้วยสินค้าคุณภาพสากลด้วยการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายใน AEC+6

3.สามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

MISSION

1.เติบโตในตลาดต่างประเทศ เพื่อให้ยอดขายในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วน 50:50 ภายใน 3 ปี ต่อจากนี้ไป คือประมาณปี 2019

2.เป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของ AEC+6 ทุกกลุ่มสินค้า (AIR CARE, CAR CARE, HOUSEHOLD PRODUCT)

1963

ก่อตั้ง

บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์เคมิคอล จำกัด

2000

Certified

ISO 9001 : 2000  SGS Certified
Thailand Brand Certified

2002

รางวัล

บริษัทดีเด่น ปี 2545 สาขาการบริหารการจัดการ

2007

รางวัล

เกียรติบัตร นักธุรกิจในดวงใจ กระทรวงพาณิชย์
"คุณชนะพันธ์ กิตติเกษมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ"

Thailand Brand Certified

2008

รางวัล

ISO 9001 : 2008  SGS Certified

MS-QWL : 2008 (ระบบคุณภาพชีวิตคนทำงาน)

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่ 9 กระทรวงอุตสาหกรรม

โล่เกียรติคุณ รางวัลมุ่งมั่นพัฒนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2009

Certified

ISO 22716(GMP COSMETIC) SGS Certified

2010

รางวัล

MDICP Award ประเภท "การสร้างสรรค์แบรนด์"

2012

รางวัล

Thailand Trust Mark(TTM)

2013

รางวัล

Green Industry Level 2

2015

รางวัล

เกียรติบัตรโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS 

2016

Certified

ISO 9001 : 2015  SGS Certified

2017

รางวัล

Green Industry Level 3

2018

รางวัล

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME4.0(STEM Workforce towards SME 4.0)

2018

รางวัล

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME4.0(STEM Workforce towards SME 4.0)

Certificates

นอกจากประสบการณ์กว่า 50 ปี ที่อยู่คู่คนไทยมาแสนนาน เรายังได้รับการรับรองด้วย มาตราฐานสากล และรางวัลมากมาย อาทิ ISO 9001 : 2015  SGS, MS-QWL : 2008 (ระบบคุณภาพชีวิตคนทำงาน) และ รางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

Back to top